Regler i barnefotballen(treer, femmer og syver-fotball)


Her er et utdrag fra reglene til Norges fotballforbund, med fokus på de det ofte er tvil om under kampene.

Avklar disse reglene(spesielt tilbakespill og pressfri sone) med dommer og motstandertrener før kamp for å unngå uoverensstemmelser. Utnevn også en linjedommer pr. lag.

NB: La dommerne bestemme under kamp. Ikke rop "Vårt kast!", "Frispark!" osv. Dette vil kunne påvirke dommernes beslutninger.

Komplett reglement: https://www.fotball.no/lov-og-...


1. Tilbakespill til keeper

Ved tilbakespill har ikke keeper lov til å ta ballen i henda.

5er:
Ved første og andre tilbakespill skal man instruere keeper om regelen og spillet skal gå videre. Ved flere tilbakespill skal motstanderen tildeles frispark ved midtlinjen.

7er:
Ved første tilbakespill skal man instruere keeper om regelen og spillet skal gå videre. Ved flere tilbakespill skal motstanderen tildeles frispark ved midtlinjen.


2. Utkast/utspark fra keeper

5er:
Det er ikke lov for keeper å kaste eller spille ballen over midtlinjen, verken etter redning eller ved målspark(ballen har vært over mållinjen). Frispark skal tildeles motstanderen ved midtlinjen.

7er:
Det er ikke lov for keeper å kaste eller spille ballen over midtlinjen ved målspark(ballen har vært over mållinjen). Frispark skal tildeles motstanderen ved midtlinjen.

NB: Det er lov for keeper i 7er-fotball å kaste eller spille ballen over midtlinjen etter redning.


3. Pressfri sone

Ved utspill fra keeper skal motstanderens spillere trekke ut av pressfri sone.

3er:
Ingen pressfri sone

5er:
Pressfri sone til midtstreken

 7er:
Pressfri sone til midt på egen banehalvdel
4. Diverse


3er5er7er
Anbefalt banestørrelse10 x 15m20 x 30m30 x 50m
Spilletid2 x 15min2 x 25min2 x 30min
Avstand straffemerke til målIkke straffer i 3er6m8m
Avstand fra frispark til motstander3m5m5m

Levert av IdrettenOnline