Trener og Lagleder kurs i Ellingsrud Fotball


Vi kommer til å arrangere både barnefotballkveld og en Ungdomsfotballkveld i løpet av sesongen 2016.


Barnefotballkvelden er et 4 timers praktisk/teoretisk temakurs som tar for seg hvordan man som klubb og klubbtrener kan tilrettelegge for mer og bedre differensiert og jevnbyrdig fotballaktivitet under trening og kamp.

Målet for dette er selvsagt å gi riktige utfordringer for hver enkelt spiller slik at alle opplever mestring og trygghet, både med tanke på å beholde flest mulig lengst mulig, men også for å utvikle spillere til å bli best mulig.


Det er mange praktiske øvelser man kan bruke for å variere treningene og dette kurset gir mange og gode tips i forhold til å lage gode treningsøkter for barn, Det er ønskelig at lagledere, trenere og styret er med på denne kvelden.


Ungdomsfotballkvelden er et kveldskurs på 4 undervisningstimer – med både teori og praksis
Klubben kan velge å dele kurset i en teorikveld og en praksiskveld.

Ungdomsfotballkvelden er ikke et "A4" kurs men må tilpasses klubbens egenart.

Kurskvelden skal ALLTID starte med klubbens og ungdommens verdigrunnlag og fortsette med virkemidler for å nå disse i hverdagen.


Vi kommer tilbake med dato og opplegg her så fort vi har det på plass.Levert av IdrettenOnline