Om NFF C-lisens

NFF C-lisens er for deg som ønsker å ivareta alles behov med hensyn til ferdighetsutvikling og et godt miljø.


Varighet:
18 kvelder (72 undervisningstimer)

Innhold:

4 delkurs:

  1. Barnefotballkurset.
  2. Barnefotball – flest mulig med kvalitet.
  3. Mot ungdom – lengst mulig.
  4. Ungdomsfotball – lengst mulig – best mulig.

Metode:
Forelesninger, gruppearbeid og erfaringsutveksling, samt treningsledelse i praksis med veiledning ute på fotballbanen.

Delkurs
De enkelte delkursene er selvstendige kurs på fire moduler som bygger på hverandre. Ved gjennomgått delkurs 1 får en status som Barnefotballtrener. Delkursene er rettet mot ulike målgrupper:

DELKURSENE:

Delkurs 1: Barnefotballkurset
Fire moduler à 4 timer hver − totalt 16 timer.

Delkurs 2: Barnefotball - flest mulig med kvalitet
Fem moduler à 4 timer hver − totalt 20 timer inkludert Keepertrenerkurs 1, Del 1: Barnefotball

Delkurs 3: Mot ungdom - lengst mulig
Fire moduler à 4 timer hver − totalt 16 timer.

Delkurs 4:Ungdom - flest mulig - best mulig
Fem moduler à 4 timer hver − totalt 20 timer inkludert Keepertrenerkurs 1, Del 2: Ungdomsfotball.

Delkursenes innhold bygger på hverandre, så læringseffekten er størst ved å ta dem i riktig rekkefølge. Til sammen utgjør de fire delkursene det første trinnet i NFFs formelle trenerutdanning og gir autorisasjon som C-lisenstrener. Alle som er trenere i barne- og ungdomsfotballen bør ha deler av eller hele dette kurset.

I NFFs handlingsplan 2012 – 2015 er det et eksplisitt mål at i alle klubber med barne- og ungdomsavdelinger i Norge:

  • Skal ha en trener på hvert årstrinn i barne- og ungdomsfotballen med C-trenerkompetanse.
  • Alle trenerne i barnefotballen skal ha deltatt på barnefotballkvelden, samt å ha fullført delkurs 1 og følgelig ha autorisasjon som Barnefotballtrener.
  • Alle trenere i ungdomsfotballen skal ha deltatt på ungdomsfotballkvelden, samt å ha fullført ett av delkursene 3 eller 4.

For en mamma- og pappatrener vil det være gunstig å ta et delkurs for så å praktisere med sitt lag i ett til to år. Så går en videre på neste delkurs. Dette vil øke sjansene for å bli en god barne– og ungdomstrener.

Følgelig: du sier ja til å være trener for de aller yngste. Ta Delkurs 1 – Barnefotballkurset for så å praktisere som trener i ett eller to år.

Når spillerne dine blir 9 år – tar du delkurs 2: Barnefotballen – flest mulig lengst mulig. Slik fortsetter du.

For vår/høst 2017 finnes det foreløpig disse alternativene for kurs i Oslo område:

Link til Oslo Fotballkrets sin kursside:

https://www.fotball.no/kretser/oslo/klubb-leder-og...Ta kontakt med Lena Ryden, lenaryden@hotmail.no eller 930922664 dersom du ønsker og delta på noen av modulene.
Levert av IdrettenOnline